Publicaties

Date Where Title and description
2020 GeoDrilling International Pushing the future of piling in Europe
A.P. van den Berg is best known for in situ soil investigation (CPT) equipment, but the NL based company is also the European distributor of innovative hydraulic pile pusher. Sales Engineer Sandro Katerberg has been interviewed.
2019 Land en Water Handsfree sonderen is de toekomst
De Gemeente Rotterdam heeft de Track-Truck met handsfree COSON-ST in gebruik genomen. De gebruikservaringen worden in dit artikel gedeeld. 
2018 Vakblad Geotechniek De drukpaal: voordelen uit twee werelden
Het indrukken in plaats van heien van de kwalitatief hoogwaardige betonpalen verenigt de voordelen van dit paaltype in de trillings- en nagenoeg geluidsvrije installatiemethode ’drukken’. In dit artikel wordt ingegaan op de opgedane ervaringen tot op heden en op de specifieke ontwerpaspecten van de nieuwe installatiemethode van de bekende prefab betonpaal.
2017 GeoDrilling International Straight into the seabed
A.P. van den Berg, designer and supplier of advanced equipment for onshore, offshore and near-shore in-situ soil investigation, recently released its SingleTwist-Rods (ST-Rods), the foldable cone penetration test (CPT) string, which can now also be applied to offshore applications with the ROSON-ST system. 
2017 Bouw & Uitvoering Drukken van heipalen nieuw alternatief
Verovert Chinese fundeermachine Europa?
Het klinkt eigenlijk te simpel voor woorden: Het in de grond drukken, in plaats van heien, van prefab funderingspalen. Een nieuwe methode op de Nederlandse bouwplaats, revolutionair in al zijn eenvoud. Alhoewel, zo revolutionair is het nu ook weer niet.
2017 Leeuwarder Courant Een palendrukker van 350 ton
Een Chinese uitvinding verscheen gisteren op de bouwplaats in Harlingen. De door ons geïmporteerde en aan Europa aangepaste machine drukt de heipalen geruisloos de grond in.
2017 Cobouw Wordt heien drukken?
Chinese held op sloffen. Met een 320 ton zwaar gevaarte gaat Drukpaal.nl prefab-palen de bodem in duwen. Zonder herrie, zonder trillingen. Verovert dit Chinese monster binnenkort de Nederlandse bouwplaats?
2015 Website FME Handel blijft iets tussen mensen
Voor A.P. van den Berg in Heerenveen – koploper in (sondeer)technologie voor bodemonderzoek – is in het mondiale speelveld de afgelopen jaren nogal wat veranderd. De effecten van de crisis in de olie- en gasindustrie worden tastbaar en de handel met Rusland verloopt sinds de sancties ‘stroperig’. In gesprek met commercieel directeur Mark Woollard. 
2014 Dutch Technology FME Pionier verovert de wereld
De wereld veroveren. Dat is de ambitie van A.P. van den Berg. In Heerenveen stoppen vijftig nuchtere, veelal Friese werknemers, het gros van hun tijd in voortdurende verbetering van de 'eigen' sondeertechnologie, de basis voor grondonderzoeken in alle uithoeken van de wereld.
2013 Geotechnics for sustainable developments: Geotec Hanoi 2013, Vietnam Additional parameters measured in a single CPT; Click-on modules for the digital cone
Dit paper beschijft hoe, door over te stappen op slimme digitale communicatie, voldoende bandbreedte over een dunne flexibele meetkabel is gecreëerd om extra parameters in te passen, zonder de noodzaak om conussen, kabels of data loggers te wisselen.  Feedback van veldwerk met de Icone en de Seismische module highlights de gebruikerservaring met deze aanpak.  
2013 Newsbulletin ISSMGE Userfriendly click-on modules for APB's digital cone
A.P. van den Berg sponsort de ISSMGE en was uitgenodigd om een artikel te schrijven voor het Nieuwsbulletin dat ieder kwartaal wordt verspreid onder de leden.
2013 Hollandtrade Dutch technology for NASA's Mars mission testing
The German Aerospace Center DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) in Bremen, Duitsland en Jet Propulsion Laboratory (JPL) of NASA in Pasadena CA, USA, hebben twee identieke lichtgewicht sondeersystemen van A.P. van den Berg aangeschaft die ingezet worden bij de voorbereidingen voor “InSight”, NASA’s missie naar Mars. Dit nieuws was het onderwerp van deze publicatie. 
2013 Leeuwarder Courant Exporteren is verrijkend
De geschiedenis leert dat het altijd exporteurs zijn die Nederland uit een crisis trekken. Aflevering 22 van de serie van de Leeuwarder Courant over Friese ondernemers in een flow gaat over A.P. van den Berg. Het artikel over de "nijvere exporteur", zoals de schrijfster ons noemt, is geplaatst in de Leeuwarder Courant van 16 maart 2013.
2013 PT Industrieel Management A.P. van den Berg innoveert dankzij export, groei zonder financiële risico's
Mark Woollard, commercieel directeur van A.P. van den Berg, fabrikant van apparatuur voor bodemonderzoek, is trots op het bedrijf. ‘Met vijftig mensen zijn we niet groot, maar wel groot genoeg om goed te presteren in wat we doen.’ Het bedrijf exporteert inmiddels naar meer dan zeventig verschillende landen. Wat is het geheim?
2012 Australian Drilling CPT comes of age
Onze agent Kevin Ewing van 101 Sampling heeft een artikel geschreven over de ontwikkelingen op het gebied van Cone Penetration Testing en de daarbij horende apparatuur..
2012 Geophysics, vol. 77 A microelectrimechanical system digital 3C array seismic cone penetrometer
In opdracht van en naar het idee en de specificaties van dr. Ranajit Ghose van de Technische Universiteit Delft heeft A.P. van den Berg de zevenvoudige seismische Icone ontwikkeld. De techniek, de Icone, het digitale sondeermeetsysteem Icontrol en de seismische click-on modules die met één beweging op de Icone geklikt kunnen worden (plug & play concept), waren reeds aanwezig bij A.P. van den Berg. In samenwerking met dr. Ranajit Ghose is het seismische systeem uitgebreid naar zeven seismische modules met een onderlinge afstand van 25 centimeter. Daarnaast hebben de ingenieurs van A.P. van den Berg speciale software ontworpen voor de registratie, opslag en verwerking van de gegevens, toegespitst op deze reeks van zeven seismische modules.
2012 South China
Morning Post
Dutch CPT technology reins in infrastructure development costs
De Europese technologie wint snel terrein in Azië, waar groot vermogen nodig is voor de industrialisering. Met geavanceerde bodemonderzoekapparatuur voor onshore, near shore en offshore toepassingen, helpt A.P. van den Berg bij het in toom houden van de kosten voor infrastructuuruitbreidingen, de bouw van woningen en kantoorgebouwen, de zoektocht naar olie en gas en de opzet van windmolens.
2012 Heerenveense Courant  Ing. Arie van Berg bijzonder man
Op 11 oktober 2012 overleed grondlegger en naamgever van ons ingenieursbureau op 87-jarige leeftijd. De Heerenveense Courant schenkt aandacht aan zijn leven.
2012 Grond, Weg & Waterbouw  Veiligere, beter bevaarbare en meer natuurlijke Maas
Over een totale lengte van 222 kilometer werkt Rijkswaterstaat aan een veiligere, beter bevaarbare en meer natuurlijke Maas. Het werk bestaat uit 52 deelprojecten, waaronder de sluizencomplexen van Sambeek en Belfeld. Overstromingsgevaar is de voornaamste reden om aan de Maas te werken. Alle bedrijven die een aandeel hebben in dit project, komen aan bod. Zo ook A.P. van den Berg.
2011 Hydro-international, Subsea World news CPT Depth Record on Mediterranean Cable Route Survey
UK-based Coastline Surveys, die gecontracteerd werd door Calegeo voor een Alcatel Lucent kabelroute assessment onderzoek, brak zijn eigen waterdiepte record met zijn ROSON zeebodem sondeersystwem, die gebouwd is door A.P. van den Berg.
2010 Product Lifecycle Management van Siemens Opdrachten winnen door snellere en betere offerte
Het artikel, gewijd aan A.P. van den Berg, gaat over het succesvol versnellen en verbeteren van het ontwikkel- en ontwerpproces van de klantspecifieke uitrusting.
2005 International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics (ISFOG), Perth, Australia Conquering New Frontiers in Underwater Cone Penetration Testing
Dit artikel gaat over de aspecten die van belang zijn bij het ontwerpen van sondeerapparaten op een dergelijke wijze dat ze voldoen aan de uitdagingen van de zee op 5000 m waterdiepte. Er wordt ook ingegaan op toekomstige ontwikkelingen op dit gebied. 
1984 Underwater systems design, 6 (5): 28-31 Developments in Static Cone Penetrometering of the Seabed
Om aan de eisen van onderzoek aan de zeebodem te voldoen, heeft A.P. van den Berg een compleet assortiment van nieuwe soorten sondeersystemen ontwikkeld die speciaal ingezet kunnen worden op de grotere waterdieptes.
1984 Techno Ocean Improved Soil Testing Method
A.P. van den Berg heeft zowel elektrische als hydraulische sondeerapparaten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden in alle bodemsoorten, onder water, en indien gewenst met een soil sampler.