Click-on modules


De vraag naar een uitgebreid en nauwkeurig beeld van de bodem met behulp van extra parameters van in-situ grondonderzoek wordt steeds groter. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de in-situ eigenschappen van zowel de bodemstratigrafie als bodemelasticiteit te bepalen om een fundering te ontwerpen die onderhevig is aan trillingen; of zowel de bodemdichtheid en de bodem elektrische geleidbaarheid om verontreinigde lagen te lokaliseren en toekomstige verdeling te voorspellen. In het algemeen kunnen deze parameters alleen gemeten worden met aparte systemen (seismisch, conductivity, magneto, etc.) en in opeenvolgende testen. Behalve tijdrovend, kan dit proces ook een negatieve invloed hebben op de nauwkeurigheid van de verkregen informatie.

Ons digitale sondeermeetsysteem elimineert deze nadelen. Door over te stappen op slimme digitale communicatie, is voldoende bandbreedte over een dunne flexibele meetkabel gecreëerd om extra parameters in te passen, zonder de noodzaak om conussen, kabels of data loggers te wisselen. De onderstaande click-on modules zijn ontwikkeld. Alle modules kunnen worden gebruikt met een 10 cm2 en 15 cm2 Icone. Wanneer sondeerdata niet gewenst is, kunnen modules ook toegepast worden met een loze punt. 

Icone Seismic
Icone Seismic
Icone Conductivity
Icone Conductivity
Icone Magneto
Icone Magneto
Icone Vane
Icone Vane