Seabed Sampler XL voor waterdieptes tot 4000 m


In samenwerking met NGI hebben we een piston soil sampler ontwikkeld voor het nemen van hoge kwaliteits-monsters met een diameter van 110 mm en een lengte tot 20 m uit de zeebodem op waterdieptes tot 4000 m. Het winningspercentage is hoger dan 95%, wat betekent dat het monster minimaal verstoord wordt. 

De Seabed Sampler XL kan in de bodem gedrukt worden middels alle ROSON sondeersystemen. De vereiste reeks van monsterbuizen wordt voor-gemonteerd aan boord en wordt geplaatst in de ROSON. Vervolgens wordt het geheel naar de zeebodem neergelaten en de Seabed Sampler XL in de bodem gedrukt door middel van de ROSON aandrijfwielen.