Disclaimer

Toepasselijkheid
Wanneer u deze website bezoekt en gebruik maakt van eventuele informatie op deze website, betekent dit dat u akkoord gaat met onderstaande voorwaarden.
 
Bestemd voor informatieve doeleinden
De inhoud van deze website wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en mag niet geïnterpreteerd worden als commerciële aanbieding, advies of professionele relatie.
 
Aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Verenigde Bedrijven Van den Berg Heerenveen Beheer B.V. op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Verenigde Bedrijven Van den Berg Heerenveen Beheer B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op deze website.

Eventuele koppelingen naar websites van derden worden aangeboden voor gebruiksgemak. Verenigde Bedrijven Van den Berg Heerenveen Beheer B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de gekoppelde websites of de links naar andere websites die zich op de gekoppelde websites bevinden.
 
Evenmin kan Verenigde Bedrijven Van den Berg Heerenveen Beheer B.V. verantwoordelijk worden gesteld voor het niet correct functioneren van deze website of wanneer virussen op deze website zouden voorkomen.
 
Intellectueel eigendom
De intellectuele eigendomsrechten alsmede de auteursrechten van alle op deze website afgebeelde artikelen en informatie berust bij Verenigde Bedrijven Van den Berg Heerenveen Beheer B.V.
 
Wijzigingen
Verenigde Bedrijven Van den Berg Heerenveen Beheer B.V. behoudt zich het recht voor deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving vooraf, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. Heeft u verder nog vragen neem dan contact op met Verenigde Bedrijven Van den Berg Heerenveen Beheer B.V.
 
Dislaimer A.P. van den Berg Nieuwsbrief
De A.P. van den Berg Nieuwsbrief is een uitgave van A.P. van den Berg, Heerenveen. Alle rechten voorbehouden. Reproductie op enigerlei wijze van deze uitgave, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan. Track-Truck, HYSON, COSON, AUTOCOSON, GO4!, Gonsite!, HYGAND, Icone, Golog, Optocone, WISON-APB, WIVATAP, WIPUSAP, ROVATAP, ROSON en MOSTAP zijn handelsmerken van A.P. van den Berg.

Bij het aanmelden voor de Nieuwsbrief vraagt A.P. van den Berg verschillende gegevens. Door middel van deze gegevens wordt gecontroleerd of u werkelijk een persoon bent en bij welk bedrijf u werkzaam bent. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden uitgeleend voor reclamedoeleinden.
 
Disclaimer e-mail A.P. van den Berg
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door dit bericht te retourneren. Aan de inhoud van deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. A.P. van den Berg staat niet in voor de juistheid en volledigheid van dit e-mailbericht. Niet gegarandeerd kan worden dat dit bericht vrij is van virussen noch dat dit bij de geadresseerde is overgekomen zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.
 
© Verenigde Bedrijven Van den Berg Heerenveen Beheer B.V. 2009.
Alle rechten voorbehouden. Bezoekers van deze website mogen elk deel van deze website downloaden, kopieren of doorsturen alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Reproductie op enigerlei wijze van deze website, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van Verenigde Bedrijven Van den Berg Heerenveen Beheer B.V. is niet toegestaan.