Kalibratielaboratorium van A.P. van den Berg is geaccrediteerd

Accreditatiemerk

De van origine Nederlandse sondeertechnologie levert belangrijke meetdata op voor het inschatten van grondgedrag en het maken van betrouwbare funderingsontwerpen in de bouwindustrie. De kwaliteit van de meetinstrumenten en de metingen zijn daarin een bepalende factor. Sinds 23 januari 2020 is het kalibratielaboratorium van A.P. van den Berg in Heerenveen trotse drager van de ISO 17025 accreditatie, toegekend door de Raad van Accreditatie. Daarmee heeft het bedrijf als leverancier van de meetinstrumenten voor het sonderen wereldwijd een unieke positie ingenomen. A.P. van den Berg levert betrouwbare en nauwkeurige conussen, nu ondersteund met een gevalideerd kalibratieproces.

Op 23 januari 2020 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) aan het kalibratielaboratorium van A.P. van den Berg Ingenieursburo b.v. de accreditatie verleend op basis van de EN ISO/IEC 17025:2017. Daarmee is A.P. van den Berg opgenomen in een select gezelschap van slechts 59 bedrijven in Nederland, waaronder gerenommeerde namen zoals KEMA, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Kiwa en Siemens.
 
Met deze accreditatie zijn de conussen van A.P. van den Berg niet gewijzigd; deze voldeden al ruimschoots aan de hoogste kwaliteitsklassen voor sonderingen. Wel zijn er in het laboratorium procedures ingevoerd en aangescherpt met als doel de meetonzekerheden te bepalen en te verkleinen. Daarmee is de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid en de consistentie van de meetgegevens naar een nog hoger niveau getild en dit wordt nu door de RvA ook regelmatig gecontroleerd.
 
Voor sondeerbedrijven, de klanten van A.P. van den Berg, is het van belang dat hun metingen door opdrachtgevers en andere betrokken instanties worden geaccepteerd. A.P. van den Berg mag nu op haar conuscertificaten het RvA logo afbeelden. Dit logo wordt internationaal erkend, zodat klanten wereldwijd kunnen terugvallen op de betrouwbaarheid van het A.P. van den Berg kalibratielaboratorium. Bij twijfel over een specifieke meting vormt dit lab de “hoogste instantie” bij de bepaling of de conus goed heeft gemeten.
 
Tot dusver beschikte binnen de sondeerindustrie alleen Fugro over een geaccrediteerd laboratorium. De conussen die Fugro fabriceert en kalibreert zijn echter alleen voor eigen gebruik. A.P. van den Berg daarentegen levert haar technologie aan de wereldwijde sondeermarkt en nu dus ondersteund door een gevalideerd kalibratieproces.
 
De accreditatie is verleend voor alle vier meetgrootheden die centraal staan in de sondeernorm en van belang zijn voor een kwalitatief hoogwaardige sondering: de conusweerstand (punt), de mantelwrijving (kleef), de waterspanning en de hellingshoek. Voor meer gegevens over de scope van de accreditatie van het kalibratielaboratorium verwijzen we u door naar de publicatie op de website van de RvA (www.rva.nl).
 
Kortom, vanuit Heerenveen wordt gevalideerde topklasse geleverd.

Over de Raad voor Accreditatie

De primaire taak van de RvA bestaat uit het accrediteren en regelmatig controleren van organisaties die conformiteit van producten of diensten beoordelen, zoals laboratoria en inspectie-, certificatie- en verificatie instellingen. Dergelijke organisaties zijn er op elk denkbaar werkgebied: gezondheid, milieu, bouw, energie, voeding, transport, financiën enzovoort. Het laboratorium van A.P. van den Berg beoordeelt bijvoorbeeld de conformiteit van conussen in relatie tot de geldende sondeernormen. Bij een goed resultaat wordt een conformiteitsverklaring verstrekt in de vorm van een certificaat of een keurmerk.
 
Belangrijk is dat de conformiteit beoordelende organisaties deskundig, onpartijdig en onafhankelijk zijn. Want alleen dan is de afgegeven verklaring bruikbaar en betrouwbaar. De RvA controleert daarom of deze organisaties aan de Europese (EN) en internationale (ISO of ISO/IEC) normen voldoen. Is dat inderdaad het geval, dan ontvangen zij de accreditatie en mogen zij het RvA logo gebruiken. 

Over A.P. van den Berg

Het bepalen van grondgedrag en het inschatten van geotechnische risico’s zijn van groot belang voor het ontwerpen van bouwprojecten. In Nederland is daarvoor de sondeertechnologie ontwikkeld. Bij een sondering wordt een meetinstrument, de conus, de grond ingedrukt en tijdens de neerwaartse beweging worden continu diverse parameters gemeten, waaruit dan direct of indirect grondeigenschappen kunnen worden afgeleid. Het indrukken van deze conussen wordt door speciaal daartoe ontwikkelde machines uitgevoerd. Deze Nederlandse vinding, het sonderen ofwel de Cone Penetration Test (CPT), is inmiddels volledig ingeburgerd in de wereldwijde praktijk van geotechnisch bodemonderzoek en heeft zijn weg gevonden naar internationale normeringen en ontwerpstandaarden.

De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de meetdata uit sonderingen moeten uiteraard optimaal zijn. Dit wordt bereikt door deugdelijke en nauwkeurige sondeerconussen toe te passen en deze vervolgens zeer nauwkeurig te kalibreren. Details over het meten met, het kalibreren van en de nauwkeurigheid van sondeerconussen is opgenomen in sondeernormen, waarvan de bekendste de ISO 22476-1 is.

A.P. van den Berg is in de sondeermarkt al 50 jaar toonaangevend als leverancier van innovatieve conustechnologie van topkwaliteit, die volledig in eigen huis wordt ontwikkeld en gefabriceerd. A.P. van den Berg heeft een eigen laboratorium ingericht voor het kalibreren van haar conussen. Bovendien staat A.P. van den Berg bekend als leverancier van zeer robuuste, hoogkwalitatieve en vaak vooruitstrevende sondeermachines.