Icone Vane

Betrouwbare meting van slappe bodems

Door middel van vinproeven wordt de ongeroerde en geroerde ongedraineerde schuifsterkte bepaald voor de stabiliteitsanalyses van slappe bodems, zoals tailings, silt of slappe klei. Zodra het vininstrument zich op de juiste diepte bevindt, wordt gemeten hoeveel kracht het kost om de vinnen rond te draaien. De meetgegevens worden vastgelegd en in grafieken weergegeven. Op basis van deze meetgegevens wordt de schuifweerstand van grond berekend. Voor nauwkeurige vinproeven heeft A.P. van den Berg de digitale Icone Vane ontwikkeld. 
  

Icone Vane

Nauwkeurige digtale metingen

De koppelopnemer en aandrijving zijn in dezelfde behuizing zo dicht mogelijk bij de vinbladen geplaatst voor de meest nauwkeurige digitale meting. Hiermee wordt werkelijk in-situ gemeten. De Icone Vane is voorzien van vier vinbladen. Afhankelijk van de te verwachten sterkte van de grondsoort kunnen verschillende bladmaten worden gebruikt. Ter voorkoming van schade, is de aandrijfmotor elektronisch begrensd op een koppel van 100 Nm. 

Instelbare rotatiesnelheid

De Icone Vane is beschikbaar in twee varianten met verschillende snelheidsranges:

  • Langzame variant: instelbare rotatiesnelheid van 0,1 tot 6° per seconde voor het bepalen van een zeer nauwkeurige schuifsterkte.
  • Snelle variant: instelbare rotatiesnelheid van 0,2 tot 12° per seconde voor het snel roeren van de grond in situaties met een lage afschuifwaarde.

Afhankelijk van de variant kan de rotatiesnelheid binnen de aangegeven range geselecteerd worden. Een optionele stevige behuizing beschermt de vin; op de vereiste diepte wordt de vin naar buiten gedrukt en na de test weer teruggetrokken.

De Icone Vane kan gebruikt worden met alle onshore en offshore A.P. van den Berg apparatuur. De maximale waterdiepte is 4000 m.