Juni 2013: Nederlandse sondeertechnologie betrokken bij Marsmissie

​A.P. van den Berg levert lichtgewicht in-situ sondeersystemen aan NASA (JPL) en het Duitse Ruimtevaart Centrum

Het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bremen en Jet Propulsion Laboratory (JPL), onderdeel van NASA in Californië, hebben A.P. van den Berg opdracht gegeven twee identieke lichtgewicht sondeersystemen te leveren ten behoeve van de voorbereiding voor NASA’s missie naar Mars genaamd “InSight”. Na de lancering in maart 2016 zal NASA gedurende circa 2 jaar de bodem van Mars onderzoeken met als doel de rotsachtige rode planeet beter te begrijpen.
 

Marsmissie “InSight”

Tijdens deze missie worden vanaf de Marslander diverse technologieën ingezet, waarmee zowel de oppervlakte als de diepe binnenkant van de rode planeet onderzocht kunnen worden. Jet Propulsion Laboratory is namens NASA niet alleen missieleider, maar levert zelf ook technologie. DLR in Bremen heeft een speciaal meetinstrument genaamd “HP3” ontwikkeld en is door NASA geselecteerd om deze missie technologisch te ondersteunen. HP3 staat voor “Heat Flow and Physical Properties Package”. Het is een soort mol die via een intern slagmechanisme de bodem binnendringt en informatie verstrekt over de thermische en elektrische eigenschappen. Daaruit kunnen de wetenschappers kennis
vergaren over de planetaire ontwikkeling, bewoonbaarheid en geologische gelaagdheid. Meer informatie over deze missie en onder andere de HP3 technologie is hier te vinden.

Sondeersystemen A.P. van den Berg

Een dergelijke missie wordt zeer nauwgezet voorbereid om alle investeringen optimaal te benutten en mislukkingen op Mars te voorkomen. Daarom wordt de HP3 zeer uitgebreid getest, zowel in Bremen als in Californië. Op beide locaties wordt een testopstelling gebouwd, waarin met speciaal zand uit onder andere de Mojave woestijn de bodemgesteldheid op Mars zo nauwkeurig mogelijk wordt nagebootst. De sondeersystemen van A.P. van den Berg worden ingezet om het testbed op beide locaties voor en na elke test met elkaar te correleren om zodoende de meetwaarden van de HP3 optimaal te kunnen vergelijken. Gedurende 2014 en 2015 zal de HP3 met behulp van de sondeersystemen veelvuldig getest worden, waarbij de kwaliteit van de metingen van groot belang is voor het slagen van deze tests en de missie. A.P. van den Berg is vanwege haar kwalitatief hoogstaande apparatuur, innovatieve meetsystemen, wereldwijde referenties en betrouwbare service als leverancier geselecteerd. Het eerste sondeersysteem is inmiddels geleverd aan DLR. Het tweede
sondeersysteem is gereed om geleverd te worden aan JPL.