April 2008: Samenwerking A.P. van den Berg en Keppel FELS

Nieuwe aanpak van zeebodemonderzoek voor veilige plaatsing van jack-up rigs

A.P. van den Berg (Heerenveen) en Keppel FELS (Singapore) werken samen om de veiligheid van plaatsing van jack-up rigs te vergroten door in de poten sondeerapparatuur te integreren waarmee vooraf de zeebodem geanalyseerd kan worden. 
Keppel FELS, een in Singapore gevestigde onderneming, onderdeel van Keppel Offshore & Marine’s wereldwijde netwerk van 20 vestigingen en wereldleider in het ontwerpen en bouwen van jack-up rigs, werkt samen met A.P. van den Berg Ingenieursburo bv uit Heerenveen, marktleider op het gebied van kwalitatief hoogwaardige sondeerapparatuur, om een geïntegreerd bodemmeetsysteem voor jack-up rigs te ontwikkelen.

Een jack-up rig is verplaatsbaar en bestaat uit een drijvend platform ondersteund door drie of vier onafhankelijke poten. Het kan worden ingezet in water tot 120 meter diep en wordt geplaatst door de poten omlaag te krikken totdat ze stevig op de zeebodem staan. Soms loopt een platform tijdens de plaatsing structurele schade op door wegglijden, doorbreken of te snel zakken van één van de poten, hetgeen o.a. toegeschreven kan worden aan gebrekkige geotechnische informatie over de locatie. Beschikbaarheid van gegevens over de zeebodem op de plaatsingslocatie en de berekening daaruit van het indrukgedrag van de poten zijn daarom cruciaal voor het veilig plaatsen van een platform.

Om de beschikbaarheid van geotechnische informatie te garanderen en de onzekerheden en risico’s bij de plaatsing van platforms te minimaliseren, zal door A.P. van den Berg ontwikkelde sondeerapparatuur worden geïntegreerd in de platforms. De toegepaste technologie is gebaseerd op de ROSON®- de bewezen sondeerapparatuur van A.P. van den Berg voor ‘Cone Penetration Testing’ (CPT). Terwijl platforms in relatief ondiepe zeeën worden geplaatst, wordt de ROSON® veelal gebruikt voor onderzoek van de zeebodem in waterdieptes tot wel 2.000 meter. De ROSON® onderscheidt zich door betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, gebruikersgemak en het kunnen presteren in een ruwe omgeving.
 

​Methode

Vanaf het platform zijn operators in staat met de geïntegreerde sondeerapparatuur de zeebodem onder elke poot in kaart te brengen en de potentiële plaatsingsrisico’s te inventariseren. Door deze aanpak kan elke verandering of afwijking van de uiteindelijke platformlocatie ten opzichte van bekende boorgaten direct bepaald worden. Deze nauwkeurige informatie is essentieel wanneer laterale variatie in de bodemgesteldheid op de locatie verwacht wordt. Bij deze toepassing vindt het bodemonderzoek plaats terwijl de poten contact hebben met de zeebodem. Zodra de poten voldoende stabiel zijn geplaatst werkt de sondeerapparatuur - die in de poot kan worden vastgezet of erin op en neer kan worden bewogen - onmiddellijk en meet o.a. de weerstand van de bodem. Hieruit kunnen de sterkte eigenschappen van de zeebodem bepaald worden en verdere interpretaties worden gemaakt.

In samenwerking met het Centre for Offshore Foundation Systems (COFS) van de Universiteit van West Australië is speciale software ontworpen voor deze aanpak. De software bepaalt uit de meetwaarden potentiële plaatsingsgevaren en voorspelt vervolgens in diverse analysestappen het indrukgedrag van iedere poot. Samen met reeds beschikbare geotechnische informatie biedt deze analyse op locatie platformoperators een uitstekende basis voor te nemen tegenmaatregelen bij plaatsingsgevaar.

Keppel FELS en A.P. van den Berg Ingenieursburo bv verwachten een groeiende voorkeur van olie- en verzekeringsmaatschappijen voor dit soort platforms met geïntegreerde sondeerapparatuur als de standaard voor de hele industrie. Bestaande jack-up rigs kunnen bij een routine onderhoudsbeurt op de werf ook met deze sondeertechnologie worden uitgerust. Deze nieuwe aanpak, die door beide bedrijven gezamenlijk is gepatenteerd, zal in de tweede helft van 2009 op de markt worden gebracht.