Op bodemexpeditie tijdens de GeoWeek

08-10-2021

cpt wjukslach


Tijdens de GeoWeek van 4 t/m 8 oktober zijn leerlingen tussen de 10 en 15 jaar bij A.P. van den Berg op excursie geweest om kennis te maken met het geo-werkveld. Bodemonderzoek is tijdens de GeoWeek één van de pijlers. Dit was dan ook een uitgelezen mogelijkheid voor A.P. van den Berg om leerlingen op een leuke en praktische manier over bodemonderzoek te informeren. In totaal zijn 70 leerlingen van Obs de Wjukslach uit Langezwaag en OSG Sevenwolden uit Heerenveen bij A.P. van den Berg langsgeweest. 
  
Tijdens de expeditie is het belang van bodemonderzoek uitgelegd, welke rol A.P. van den Berg hierin speelt en hoe je in de praktijk een sondering uitvoert voor het bepalen van het bodemprofiel. Ook zijn de leerlingen op deze manier in aanraking gekomen met het vakgebied techniek en hebben ze inzicht gekregen welke functies je bij A.P. van den Berg kunt uitoefenen. 
   
De GeoWeek werd dit jaar voor de 15de keer georganiseerd en landelijk hebben 4.000 kinderen meegedaan aan diverse excursies op het gebied van aardrijkskunde. A.P. van den Berg is sinds 2015 actief betrokken bij dit project.
  

OBS Wjukslach2.1
OF3