Icone kalibraties onder accreditatie

Accreditatiemerk

In februari 2020 hebben we in ons persbericht al bevestigd dat ons kalibratielaboratorium in Heerenveen de ISO 17025 accreditatie had ontvangen, toegekend door de Raad voor Accreditatie (RvA) en geldig vanaf 23 januari 2020. Dit heeft onze unieke mondiale positie als leverancier van sondeermeetinstrumenten verder verstevigd. A.P. van den Berg levert betrouwbare en nauwkeurige conussen, nu ondersteund door een gevalideerd kalibratieproces.

Met deze accreditatie zijn onze Icones niet gewijzigd; deze voldeden al ruimschoots aan de hoogste kwaliteitsklassen voor sonderingen. Wel zijn er in het laboratorium procedures ingevoerd en aangescherpt met als doel de meetonzekerheden te bepalen en te verkleinen. Daarmee is de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid en de consistentie van de meetgegevens naar een nog hoger niveau getild en dit wordt nu door de RvA ook regelmatig gecontroleerd.

Voor sondeerbedrijven, de klanten van A.P. van den Berg, is het van belang dat hun metingen door opdrachtgevers en andere betrokken instanties worden geaccepteerd. Wij mogen nu op onze Icone kalibratiecertificaten het RvA logo afbeelden. Dit logo wordt internationaal erkend, zodat klanten wereldwijd kunnen terugvallen op de betrouwbaarheid van het A.P. van den Berg kalibratielab. Bij twijfel over een specifieke meting vormt dit lab de “hoogste instantie” bij de bepaling of de conus goed heeft gemeten. Voor meer gegevens over de scope van de accreditatie van het kalibratielab verwijzen we u door naar de publicatie op de website van de RvA (www.rva.nl).

Sinds 23 januari was ons kalibratielab al klaar om als optie voor onze klanten een kalibratie onder accreditatie uit te voeren. Om echter te voorkomen dat we twee procedures in de lucht moeten houden, hebben we besloten om ons kalibratiebeleid te wijzigen. Met trots kondigen we aan dat per 1 mei 2020 elke Icone, nieuw of gebruikt, onder de ISO 17025 accreditatie gekalibreerd zal worden en afgeleverd zal worden met een kalibratiecertificaat voorzien van het RvA accreditatielogo.

De ISO 17025 accreditatie is geldig voor de kalibratie van de puntweerstand, kleef, helling en waterspanning op basis van de sondeernorm in de ISO 22476-1. We hanteren hierbij als standaard een klasse 2 kalibratie. Op verzoek en voor een meerprijs kunnen we ook een klasse 1 kalibratie uitvoeren, nog steeds onder de accreditatie. We blijven de mogelijkheid aanbieden om op basis van andere normen te kalibreren of om andere meetgrootheden zoals de alpha factor of temperatuur te kalibreren. Deze kalibraties vallen echter buiten de scope van de accreditatie.

Samengevat, alle Icone gebruikers halen nu hun voordeel uit ons geaccrediteerde kalibratielaboratorium, omdat alle Icone kalibraties conform ISO 22476-1 klasse 1 of 2 standaard uitgevoerd zullen worden onder de ISO 17025 accreditatie. Indien u vragen heeft over de Icone of de Icone kalibraties, dan kunt u contact opnemen met één van onze sales engineers Johan and Eddy.