Geonius Geotechniek: "APB's reparatie- & onderhoudsfaciliteiten zijn zeer waardevol."

logo Geonius

Al sinds de jaren tachtig is Geonius Geotechniek gebruiker van A.P. van den Berg apparatuur. Het bedrijf met vestigingen in Schinnen, Utrecht, Breda en het Belgische Herentals, is begonnen met één Sondeerwagen. Later werden een Sondeerrups en de eerste Track-Truck in gebruik genomen. In het laatste kwartaal van 2015 heeft Geonius zijn nieuwste aanwinst afgenomen, een tweedehands Track-Truck die oorspronkelijk gebouwd is door A.P. van den Berg. Veel redenen om de rubriek “Partners in Geotechniek”
van onze Nieuwsbrief ditmaal te wijden aan Geonius Geotechniek.

Geonius Geotechniek

Geonius is ontstaan uit twee bedrijven, namelijk Geoconsult dat actief was in geotechnisch en milieukundig onderzoek en advies en Survey Partners International, actief in landmeetkundige en ontwerpwerkzaamheden. De veelvuldige vraag naar gecombineerde diensten van beide bedrijven, resulteerde in een overname van Geoconsult door Survey Partners International in 2003. De eerste twee jaar opereerden de twee bedrijven vooral apart, waarbij ze geleid werden door de heer Frank Bemelmans en de heer Eric Bessems. In 2007 werd besloten om verder te gaan als één bedrijf: Geonius. Het bedrijf heeft nu zes divisies en is snel uitgegroeid tot een allround ingenieursbureau met 160 medewerkers. Eén van de divisies is Geonius Geotechniek. De expertise van deze divisie ligt op het gebied van (geo-)hydrologisch en geotechnisch onderzoek en advies en het monitoren en herstellen van funderingen. Klanten zijn aannemersbedrijven, gerenommeerde ingenieursbureaus, woningcorporaties, projectontwikkelaars en gemeentes in binnen- en buitenland.

Geonius heeft de drive om van elk project een succes te maken vanuit een gezonde en stabiele basis. Om dit te bereiken, zet Geonius zich in om medewerkers een plezierige werkomgeving te bieden. Zo kunnen ze zich volledig richten op een respectvolle interactie met de klant en het leveren van een goed product.

Dhr. Jos Verbeek bij Geonius Geotechniek

Sinds 2006 is Jos Verbeek manager van de divisie Geotechniek. Het leukste aan zijn werk, vindt hij de variatie in projecten en het samenwerken met zulke enthousiaste en gemotiveerde mensen. Samen met zijn team is hij vastbesloten om de volledige markt te bedienen, van infrastructuur tot woningbouwprojecten.

Samenwerking met A.P. van den Berg

In de 25 jaar-lange relatie tussen Geonius en ons hebben we ervoor gezorgd dat de sondeercapaciteit van Geonius altijd voldoende was om aan de markteisen te kunnen blijven voldoen. Onze know-how van sondeerapparatuur is de hoofdreden voor Geonius om A.P. van den Berg als hun voorkeursleverancier te kiezen. Voor de sondeermeesters biedt het gemak dat ze altijd bekend zijn met de technologie, ongeacht de sondeerunit die ze toegewezen krijgen. De recente tweedehands Track-Truck was zelfs gebouwd in hetzelfde jaar als de versie die Geonius al in gebruik had, dus bijna een tweelingbroertje. Met betrekking tot het aankoopproces van deze tweedehands unit, traden wij louter op als tussenpersoon, dus het introduceren van koper aan verkoper en verder geen commerciële rol. Deze duidelijke structuur werd zeer gewaardeerd door de heer Jos Verbeek.

De reparatie- en onderhoudsfaciliteiten van ons bedrijf worden ook gewaardeerd. Geonius geeft er de voorkeur aan om onderhoud aan zijn sondeervoertuigen tijdens rustige periodes, het liefst in vakantieperiodes, te plannen. Jos Verbeek stelt het op prijs dat wij ervoor zorgen dat er tijdens deze vakantieperiodes voldoende capaciteit beschikbaar is om servicewerkzaamheden uit te voeren. Zijn goede ervaringen hebben geresulteerd in het afnemen van een Serviceplan voor zijn sondeersystemen. Preventieve onderhoudswerkzaamheden zijn nu voor jaren vooruit gepland, waarmee hij een langere levensduur van zijn apparatuur kan verwachten en een reductie van de reparatiekosten. Bovendien profiteert Geonius als Serviceplan-klant van een extra korting op reparatieonderdelen.

Toekomst

Het interview eindigt met de vraag of Geonius bijzonderheden wil noemen. Jos Verbeek antwoordt dat één dag per jaar alle medewerkers vrijwilligerswerk doen voor een goed doel naar keuze. Het primaire doel is het maatschappelijk belang, maar tegelijkertijd heeft het een positieve uitwerking op het teamverband en doorbreekt het de dagelijkse routine. Wij zijn van mening dat dit initiatief een voorbeeld zou moeten zijn voor alle bedrijven. Wij wensen Geonius veel succes in de toekomst.