Geoforce investeert in robuuste & betrouwbare ROSON 100

Geoforce

Al meer dan twaalf jaar werkt dhr. McDonald met A.P. van den Berg apparatuur. In 2004 begon hij met het uitvoeren van bodemonderzoek op de zeebodem. Na een tijdje verschoven zijn activiteiten naar het managen van projecten en offshore sondeerapparatuur, wat leidde tot zijn huidige functie als Operations Director van Geoforce Technical Services Ltd. Bij de oprichting van Geoforce in Engeland in april 2017 vond hij het belangrijk te investeren in een robuust betrouwbaar systeem dat zijn operators kenden, begrepen en vertrouwden. Het bedrijf bereikte dit met de aanschaf van onze bewezen technologie: het ROSON 100 zeebodem systeem gecombineerd met het digitale Icone systeem. Dit is de reden om onze terugkerende nieuwsflash “Partners in Geotechniek” aan dit nieuwe bedrijf te wijden. 

Geoforce Technical Services Ltd

Begin 2017 zag dhr. McDonald een gat in de markt. Hij ontdekte dat er nog geen dynamische geotechnische uitvoerder bestond met de juiste apparatuur en mensen om onderzoeks- en marine aannemers te ondersteunen. Met dit in gedachten zag hij de mogelijkheid om Geoforce Technical Services Ltd. te starten. De belangrijkste activiteiten van dit nieuwe bedrijf zijn het leveren van geotechnische diensten waaronder apparatuur, personeel en projectondersteuning. Dhr. McDonald zegt: “Onze focus ligt op het bieden van een nicheproduct door middel van een professionele, dynamische en flexibele service. Dit is mogelijk door te werken in een veilige, goed geplande omgeving en door slimmer te werken door middel van innovatie. A.P. van den Berg zijn engineering expertise sluit hier goed bij aan.” Meteen na de oprichting liep het bedrijf goed. Samen met zijn team, zet dhr. McDonald zich in voor het behoud van kwaliteitscontrole. “We willen graag de “go-to”- aannemer worden voor near-shore geotechnische werkzaamheden. Met onze schat aan ervaring en “can-do”-houding kunnen we kwaliteit leveren en projecten vooruit helpen.”

Samenwerking met A.P. van den Berg

De mobilisatie van de ROSON 100 in juni 2017 was een belangrijke mijlpaal voor Geoforce. De ROSON met een indrukkracht van 100 kN is in staat om sonderingen uit te voeren en bodemmonsters te nemen op waterdieptes tot 1500 m. Het bedrijf is erin geslaagd een groot geotechnisch onderzoek uit te voeren zonder enige technische of operationele uitval. Dhr. McDonald zegt: “A.P. van den Berg heeft hier ook aan bijgedragen. Het bedrijf levert betrouwbare en hoogwaardige apparatuur en technische ondersteuning is daar wanneer nodig. Het is prettig om op goed niveau samen te werken en ideeën uit te wisselen.” Wij, als A.P. van den Berg, halen hier ook voordeel uit door deze informatie als input te gebruiken voor nieuwe en/of verdere ontwikkeling van onze technologieën. Op dit moment wordt de ROSON voornamelijk gebruikt voor kabel- en leidingtracés op waterdieptes van 300 tot 1500 m, maar Geoforce ervaart een toegenomen interesse van bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van havens en windmolenparken op ondieper water (tot 300 m). Daarom is het handig dat Geoforce zijn ROSON kan configureren naar een near-shore versie. Omdat het niet nodig is een lier te mobiliseren, kan bespaard worden op operationele kosten. Bovendien, als klanten van Geoforce in de toekomst verzoeken om een uitgebreider beeld van de bodem, kan het bedrijf dat gemakkelijk aanbieden door de Icone uit te breiden met click-on modules waarmee extra parameters (seismic, magneto, vane en conductivity) gemeten kunnen worden.  

Toekomst

Het interview eindigt met de vraag wat de toekomstplannen voor het bedrijf zijn. Dhr. McDonald antwoordt dat hij voorbereid wil zijn op de toekomst en zal investeren in personeel en nieuwe apparatuur. Het tekenen van een raamovereenkomst met een grote onderzoeksaannemer staat ook op het programma. We zijn blij Geoforce te mogen ondersteunen met innovatieve sondeeroplossingen en wensen het bedrijf veel succes voor de toekomst.